Chủ đầu tư BrightCity-Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng long

               THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XàHỘI AZ THĂNG LONG ĐỢT 7 

Các Tòa nhà A1.1; A1.2; A2  dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long-BrightCity.          

 

STT

Nội dung

Tiến độ thực hiện

Tòa A1.1, A1.2, A2

1

Số lượng căn hộ dự kiến

345

2

Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua nhà

12/01/2018 – 12/02/2018

3

Tiến độ xây dựng

Đã cất nóc, đang hoàn thiện

4

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ

18/01/2017

5

Thời gian dự kiến hoàn thành bàn giao căn hộ

Quý II/2018

 Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung  của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/08/2016.

© Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký mua, thuê, thuê mua nha o xa hoi AZ Thăng Long:

  • Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo mẫu số 1 (Tải mẫu Tại đây) (áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng) (khách hàng tự khai và ký tên)
  • Mẫu xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở:
          - Mẫu số 2 (Tải mẫu Tại đây) (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1) (xác nhận tại UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên)
          - Mẫu số 3 (Tải mẫu Tại đây) (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 4, 5, 6, 7) (xác nhận tại cơ quan đang làm việc hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên)
  • Mẫu giấy chứng minh về điều kiện thu nhập:
          - Mẫu số 6 (Tải mẫu Tại đây) (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 5, 6, 7 đã nghỉ hưu và đối tượng quy định tại khoản 4) (khách hàng tự khai và ký tên)

          - Mẫu số 7 (Tải mẫu Tại đây) (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 5, 6, 7) (xác nhận tại cơ quan đang làm việc)

© Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội AZ Thăng Long:

 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;
 9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
 10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

 
© Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội AZ Thăng Long:

  a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu dưới 10m2/người.
  b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên và có giấy xác nhận về việc đóng bảo hiểm tại nơi đăng ký tham gia mua , thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

  c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.
 

Quý khách hàng cần được hướng dẫn thêm chi tiết về đối tượng cũng như hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội AZ Thăng Long xin vui lòng liên hệ:

Chủ đầu tư:  CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THĂNG LONG

Địa chỉ giao dịch: Số 4B/Ngõ 308, Tây Sơn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

 
Hotline: (024) 3363 0412 / 0988 57 3888