Chủ đầu tư BrightCity-Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng long

Tiến độ xây dựng dự án

Dự án AZ Thăng Long-BrightCity ngày 29/9/2017

Dự án AZ Thăng Long-BrightCity tháng 6/2017

Dự án AZ Thăng Long-BrightCity tháng 3/2017

Tòa A1.2 và Tòa A2 ngày 10/01/2016

Tổng thể dự án nhìn từ phía cổng trường ĐH Thành Đô

Ngày 22/12/2015: Tòa A1.2 và A1.1

Ngày 22/12/2015 : Tòa A1.2 và A2

Ngày 01/12/2015 Tòa A1.1

Tòa A3 - đã hoàn thành cọc

 Ngày 28/11/2015 : Tiến hành sàn tầng 6

Bắt đầu tiến hành sàn tầng 5

Ngày 23/11/2015

Tòa A2

Tòa A3

Tòa A1.1

23/11/2015

Tòa A1.2

23/15/2015

17/11/2015

 

23/10/2015 :

12/10/2015

5/10/2015

Ngày 28/9/2015 : Bắt đầu lắp sàn tầng 2

Ngày 25/9 : 3 cầu tháp sẵn sàng cho việc lắp sàn

Ngày 20/9 : Hoàn thành việc đổ cột

Ngày 15/9 : Đổ cột chịu lực 

 

 Ngày 10/09/2015 - . Hình ảnh công trường:

Đã lắp xong cẩu tháp thứ 2 - tiến độ thi công rất khẩn trương

Công nhân đang làm việc tại công trường

 

Đã lắp xong cẩu tháp thứ 2 để chuẩn bị đổ sàn tầng 2

 

 

Ngày 31/08/2015 - Hoàn thiện móng tòa A1.1(A1). Tòa A2 (B1) chuẩn bị đổ cột sàn 1, Tòa A1.2 (A2) trong giai đoạn khoan cọc và đổ bê tông móng. Hình ảnh công trường:

Tòa A2 (B1) đã xong móng, chuẩn bị xây phần thân

 

Hoàn thành móng tòa A1.1 (A1)

 

Hoàn thành móng tòa A1.1 (A1)

 

Hệ thống cọc, móng tòa A1.2 (A2)

 

Ngày 28/08/2015 - Đã xong móng tòa A2 (B1), đang làm thép chuẩn bị đổ bê tông tòa A1.1(A1). Hình ảnh công trường:

Không khí nhộn nhịp tại công trường - Công nhân đang buộc thép tòa A1.1(A1)

 

Không khí nhộn nhịp tại công trường - Công nhân đang buộc thép tòa A1.1(A1)

 

Không khí nhộn nhịp tại công trường - Công nhân đang buộc thép tòa A1.1(A1)

 

Tòa A2 (B1) đã xong móng chuẩn bị cho việc xây phần thân